Bina Tamamlama Sigortası Kapsamı Nedir? Q Sözlük

Q Sözlük, en çok merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyor. Satış Direktörümüz Sinan Oraner yanıtladı; "Bina Tamamlama Sigortası kapsamı nedir?"

Q Sözlük, en çok merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyor. Satış Direktörümüz Sinan Oraner yanıtladı; "Bina Tamamlama Sigortası kapsamı nedir?"

Bina Tamamlama Sigortası ile sigortacı; tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini

• Satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi,

• Gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi,

• Genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması, hallerine karşı , menfaat sahiplerine genel şartlar ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlar. Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür.

Benzer İçerikler
Aracın Sigortasının Olduğu İl Primi Etkiler Mi?- Q Sözlük

Aracın Sigortasının Olduğu İl Primi Etkiler Mi?- Q Sözlük

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı Kimler Satın Alabilir?- Q Sözlük

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nı Kimler Satın Alabilir?- Q Sözlük

Fatura Koruma Sigortası'na neden ihtiyaç duyarız? - Q Sözlük

Fatura Koruma Sigortası'na neden ihtiyaç duyarız? - Q Sözlük