Bina Tamamlama Sigortası Kapsamı Nedir? Q Sözlük

Q Sözlük, en çok merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyor. Satış Direktörümüz Sinan Oraner yanıtladı; "Bina Tamamlama Sigortası kapsamı nedir?"

Q Sözlük, en çok merak edilen soruları cevaplamaya devam ediyor. Satış Direktörümüz Sinan Oraner yanıtladı; "Bina Tamamlama Sigortası kapsamı nedir?"

Bina Tamamlama Sigortası ile sigortacı; tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini

• Satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi,

• Gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi,

• Genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması, hallerine karşı , menfaat sahiplerine genel şartlar ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlar. Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür.

Benzer İçerikler
Sovtaj Nedir?- Q Sözlük

Sovtaj Nedir?- Q Sözlük

Park Halinde Araca Çarpma Sonrası Ne Yapmak Gerekir? - Q Sözlük

Park Halinde Araca Çarpma Sonrası Ne Yapmak Gerekir? - Q Sözlük

Trafik Sigortasında Basamaklar Neyi İfade Eder? - Q Sözlük

Trafik Sigortasında Basamaklar Neyi İfade Eder? - Q Sözlük